Mô hình figure 1/6 HAOYU TOYS H22037 Monkey King’s Dark version of the Great Saint Action Figure

11.200.000


Trọng lượng5.5 kg
Ngày phát hành dự kiến

Tình Trạng

Thương Hiệu

Tỉ Lệ

Tên Series

Nhân Vật

Giới Tính

Chủ Đề

Mã: 1784 Categories: ,